Kerkenraad en beleidsplan

De kerkenraad van wijkgemeente 3 bestaat uit de wijkpredikant, de ouderling-scriba, de jeugdouderling, de evangelisatie-ouderling, 12 blokouderlingen, 2 ouderlingen-kerkrentmeester en 6 diakenen, waaronder de jeugddiaken.
Onze wijk is opgedeeld in 12 blokken. In ieder blok hebben we een blokteam, dat bestaat uit de blokouderling, een diaken, een evangelisatiemedewerker en contactpersonen. Zo proberen we naar elkaar om te zien en niemand uit het oog te verliezen. 

De wijkkerkenraad heeft medio 2014 het beleidsplan 2015-2018 opgesteld. Dit plan is via onderstaande link te downloaden. Als u over dit plan iets wilt melden, kunt u zich richten tot de scriba.

wijkbeleidsplan 2015-2018