Samen eten in De Garve

Iedere laatste vrijdag van de maand is er gelegenheid om met elkaar te eten in wijkgebouw De Garve, Lange Voren 86. De maaltijd is bedoeld voor iedereen, dus ook voor niet-gemeenteleden en mensen van buiten onze wijk. Inloop vanaf 17.45 uur, maaltijd om 18.00 uur. Kosten: bijdrage op collectebasis. Graag van tevoren aanmelden via E: samenetenindegarve@gmail.com of fam. Heijkoop, T: 421714. Dit adres kan ook gebruikt worden bij vragen of om aan te geven dat je hierbij wilt helpen. Van harte welkom!