Opvoedingskringen

Doopkring

Ouders die in het afgelopen jaar hun kindje lieten dopen, worden in april/mei uitgenodigd voor het bijwonen van twee avonden 'doopkring'. Op die avonden gaan we in gesprek over de betekenis van de doop en vooral ook over praktische vragen rond de christelijke opvoeding. 

Geloofsopvoeding kinderen 0-10 jaar en (pre)pubers 11-16 jaar

Even een babbeltje met een andere ouder over de kinderen is zo gemaakt. Maar wat drijft je nu ten diepste bij het opvoeden en hoe ga je in je gezin om met het leven met God en de bijbel. Het is goed om daarover bij een open bijbel met elkaar in gesprek te zijn, van elkaar te leren en elkaar te bemoedigen. Omdat het aantal deelnemers het afgelopen jaar groter is geworden, maar de kinderen ook, start er naast de bestaande groep ook een nieuwe groep: voor ouders van de (pre)pubers! Voor beide groepen wordt het boekje “Voorleven” van de HGJB (8-11 jaar) verder behandeld. Vorig jaar is daarmee al een prettig begin gemaakt. We zien uit naar mooie avonden en boeiende gesprekken! Schuif gerust eens aan.

Voor ouders van kinderen van 0-10 jaar:

Wees welkom bij de familie Verschuur (Barnseweg 101) vanaf 19.45 uur. Om 20.00 uur beginnen we. De volgende dinsdagavonden staan ingepland: 10 oktober, 31 oktober 2017, 16 januari en 6 februari 2018. Wil je meer info, mail dan naar linda_vink@hotmail.com.

Linda Vink en Marieke Vos

Voor ouders van (pre)pubers van 11-16 jaar:

Wees welkom bij de familie Van Maanen (Schapendrift 20) vanaf 19.45 uur. Om 20.00 uur beginnen we. De volgende donderdagavonden staan ingepland: 12 oktober, 2 november 2017, 18 januari en 8 februari 2018. Wil je meer info, mail dan naar w.vanmaanen@solcon.nl.

Geraldine van Maanen en Mirjam Barth