Onderlinge ontmoeting en preekbespreking

Als kerkenraad vinden we het belangrijk dat de leden van onze wijk elkaar kennen en ontmoeten. Van tijd tot tijd kan daarom koffie of thee worden gedronken na een morgendienst in de Oude Kerk. Daar kan worden nagepraat over de preek en is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Begin januari is er een nieuwjaarsbijeenkomst en aan het einde van het seizoen wordt een wijkbarbecue georganiseerd, waar alle wijkleden welkom zijn. Ook op wijkavonden, kringen, e.d. is er natuurlijk ruimte voor onderlinge contacten.

Een- of tweemaal per jaar houden we een preekbespreking. Nadat we wat hebben gedronken, praten we onder leiding van de predikant na over de preek aan de hand van enkele vragen. Hierbij zijn alle gemeenteleden welkom.