Kerkradio

Het is mogelijk om de erediensten online of op een later tijdstip te beluisteren. Dat kan door op de startpagina van www.hervormdbarneveld.nl onder 'Kerkradio via internet' op de naam van een kerkgebouw te klikken.