Samen bidden

Op veel plaatsen in de Bijbel zien we mensen die leven met God. Ons ten voorbeeld. Ook voor wat betreft het gebed. Zowel persoonlijk als samen met anderen bidden is van grote waarde voor het geloofsleven. Iedere week komen er mensen samen in de Oude Kerk, waar we een gedeelte uit de Bijbel lezen, enkele liederen zingen en samen bidden. Wil je eens (geheel vrijblijvend) komen? We beginnen om 18.45 uur en het duurt ongeveer drie kwartier.

Voor meer informatie kun je terecht bij Reijer Pater, T: 490547 of John Heijkoop, T: 421714, E: gebedsuurbarneveld@gmail.com.