Doop en Avondmaal

Dopen
Aanmelden voor bediening van de Heilige Doop kunt u doen bij de predikant. Veelal zal dit korte tijd na de geboorte bij het kraambezoek worden besproken. Voorafgaand aan de doopbediening vindt een doopzitting plaats in de Garve, waar beide ouders worden verwacht.

Rondom het Avondmaal
Het Heilig Avondmaal zal worden bediend op de zondagen 10 september, 17 december 2017, 25 maart en 24 juni 2018. Voorafgaand aan de Avondmaalszondag is er in De Garve een korte bijeenkomst waarin we ons op de viering voorbereiden. Dit is het bezinningsuur. Het boek ‘de Godvruchtige Avondmaalganger’ van Petrus Immens staat ook dit seizoen centraal, alhoewel het ook weleens voorkomt dat een ouderling het bezinningsuur leidt met een ander onderwerp. De volgende vrijdagavonden zijn gepland: 8 september, 15 december 2017, 23 maart en 22 juni 2018 vanaf 19.30 uur. Het is heel goed om in de hectiek van het dagelijkse leven een uur bij elkaar te komen voor bezinning in de voorbereidingsweek. Op dezelfde avonden zal van 19.00 tot 19.30 uur ook Censura Morum worden gehouden.