Doop en Avondmaal

Dopen
Aanmelden voor bediening van de Heilige Doop kunt u doen bij de scriba van de wijkkerkenraad. Veelal zal dit korte tijd na de geboorte worden besproken bij het kraambezoek namens de kerkenraad. Voorafgaand aan de doopbediening vindt een doopzitting plaats in de Garve, waar beide ouders worden verwacht.

Rondom het Avondmaal
Het Heilig Avondmaal zal worden bediend op de zondagen 9 september, 16 december 2018, 31 maart en 23 juni 2019. Voorafgaand aan de Avondmaalszondag is er in De Garve een korte bijeenkomst waarin we ons op de viering voorbereiden. Voor dit bezinningsuur staan de volgende vrijdagavonden genoteerd: 7 september, 14 december 2018, 29 maart en 21 juni 2019 vanaf 19.30 uur. Het is heel goed om in de hectiek van het dagelijkse leven een uur bij elkaar te komen voor bezinning in de voorbereidingsweek. Als u gebruik wilt maken van het censura morum, kunt u dit aangeven bij de scriba van de wijkkerkenraad. In gezamenlijk overleg kan dan een pastoraal gesprek worden gepland.