Contactmiddagen voor ouderen

In gebouw Rehoboth wordt elke maand op een donderdag een middag georganiseerd voor de ouderen uit onze gemeente. De data worden vermeld in de kerkbode. De verantwoordelijkheid voor de invulling van deze middagen berust bij één van de vijf wijken. Graag brengen we deze middagen onder uw aandacht. Indien nodig, kan worden geregeld dat u wordt gehaald en gebracht. Contactpersoon: diaken J.G. Harthoorn, T: 419557.