Centrale Bijbelkring 'De Garve'

In wijk 3 bestaat een uitgebreid netwerk aan Bijbelkringen. Er is een groot aantal huisbijbelkringen en in ons wijkgebouw komt de centrale kring ‘De Garve’ bijeen. Zolang we nog geen wijkpredikant hebben, zal dit onder leiding van kerkelijk werkster Marcelle van Schoonhoven zijn. Dit jaar willen we ons op de centrale kring en de meeste huisbijbelkringen bezig gaan houden met het boekje ‘In Zijn spoor’. Dit boekje gaat over het navolgen van de Heere Jezus, over verlangen en verlegenheid. Het bevat zeven Bijbelstudies over discipelschap rond zeven werkwoorden: bekeren, navolgen, liefhebben, kruisdragen, eenvoudig leven, bidden en belijden. Het boekje is op de eerste kringavond beschikbaar. Tijdens de diensten op zondag zal er regelmatig over deze brief gepreekt worden.

Dinsdag 25 september om 20.00 uur start de centrale kring ‘De Garve’. Kom gewoon eens kijken! De daaropvolgende avonden zijn gepland op de dinsdagen 23 oktober, 20 november, 11 december 2018, 15 januari, 12 februari, 19 maart en 9 april 2019.

Als u of jij bij een huisbijbelkring wilt aansluiten, dan graag even aanmelden bij de coördinator van het kringwerk: Mor Adams, Wesselseweg 83, T.: 413167, E: moradams@hotmail.com. Hij weet welke kring er bij u of jou past.